Ekspert Pedagogiki Sądowej, Mediator Małgorzata Olszówka

Malgorzata_Olszowka

Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie jaką w życiu wybrać drogę , wytłumaczy, przestrzeże przed tym co niebezpieczne, nauczy myśleć twórczo.

Oferuję pomoc w projektowaniu relacji rodzinnych, zawodowych. Moim celem jest promocja i wsparcie we wszystkich obszarach życia..


Zapraszam na pozostałe podstrony opisujące moje kwalifikacje i konsultacje.

Pedagog, Mediator Małgorzata Olszówka

 

Pedagogika społeczna to dział zajmujący się problematyką środowiskowych uwarunkowań procesu wychowawczo opiekuńczego oraz rozwoju człowieka w różnych okresach życia.

Pedagogika jest łącznikiem pomiędzy naukami o rozwoju, wychowaniu, społeczeństwie, kulturze.

Obszarem zainteresowania pedagogiki społecznej jest:

 • Środowisko wychowania naturalnego (rodzina, grupy rówieśnicze, szkoła, zakład pracy)
 • Środowiska wychowania instytucjonalnego
 • Sieroctwo (naturalne, społeczne)
 • Dysfunkcyjność rodziny (bezrobocie, bieda, problem alkoholowy, przemoc)
 • Sytuacja dziecka w rodzinach dysfunkcyjnych
 • Obraz dzieciństwa współczesnych dzieci (patologia, agresja)
 • Problematyka czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Media i multimedia w życiu współczesnego człowieka – ich wartości poznawcze, edukacyjne, media jako zagrożenie)
 • Środowisko lokalne (rodzaje, wpływ na człowieka
 • Animacja kulturalno-oświatowa
 • Sądownictwo, policja, jako teren oddziaływań społeczno-wychowawczych.

Przedmiotem Pedagogiki społecznej jest konstruowanie środowiska wychowawczego, które umacnia, wzmacnia osobowy rozwój człowieka.

źródło: Wroczyński R.: Pedagogika społeczna, Warszawa 1985, Przecławska A., Theiss W. Pedagogika społeczna, Warszawa 1980.

pedagog